Uudised Info Liikmed Galerii Kasulikku lugemist Viited

Uus juhatus asus ametisse.
11.03.2005 18:40

5-dal märtsil 2005 astus ametisse fotoklubi uus juhatus. Sedapuhku siis juba kolmas juhatuse koosseis fotoklubi tegutsemisaja jooksul. Juhatus on nüüdsest kolmeliikmeline ja ühtlasi on nad ka MTÜ TTÜ Fotoklubi asutajaliikmed. MTÜ-d veel registreeritud pole, aga uus juhatus tegeleb sellega ja see saab olema nende üks esimesi ülesandeid fotoklubi hüvanguks.

Varem oli fotoklubi eesotsas 5-e liikmeline tuumik, koosseisus:

Marko Vilberg - esimees
Christen Puust - info
Lauri Laineste - üritused
Teemo Berkis - mv-labor
Meelis Pärjasaar - veeb

Uue juhatuse koosseis (astus ametisse 5-s märts) on:

Lauri Laineste - esimees, üritused
Priit Tamme - fotograafiajuht
Marko Vilberg - finants ja näitused

Uue juhatuse valis endine tuumik konsensuspõhimõttel, pannes ühtlasi neile ülesandeks asutada juriidiline organisatsioon MTÜ TTÜ Fotoklubi.
Nagu näha, on eesotsas olevate inimeste arv koomale tõmbunud. See aga ei tähenda, et teised kõrvale on jäetud. On loodud uus mõiste - entusiastide ümarlaud. Sinna on võimalik kuuluda kõigil aktiivsetel fotoklubilastel. Entusiastiks saamise korra sätestab TTÜ Fotoklubi Liikmestaatuse kord. Ümarlauas jagatakse välja ülesanded, millega keegi tegelema hakkab ja kes mille eest vastutab. Ülesandeid on palju. Osaliselt on see juba praegu näha meie kodulehel liikmete lehekülje alt.

Ühtlasi soovin uuele juhatusele jaksu ja lennukaid ideid fotoklubi edasiarendamisel !!!
Tänan endise tuumiku liikmeid, kellest palju abi on olnud ja tänu kellele me praegu oleme siin ja praegu! :)
Aitähh Teile, te olete kõik väga tublid olnud, mul on olnud siiras rõõm koos teiega seda kõike teha olnud!

Palju päikest Teile kõigile! :)

Marko Vilberg
TTÜ Fotoklubi
endine esimees 2003-2005

Tagasi
webmaster