Uudised Info Liikmed Galerii Kasulikku lugemist Viited

Muudatused tuumikus
28.11.2003 11:14


Rainer on olnud fotoklubi juht alates selle loomisest 14. veebruaril 2002. Tema aktiivsel eestvedamisel on ellu kutsutud ja elujõuliseks muutunud tore noorteorganisatsioon, mis ühendab endas läbi loomingu ja tehnika pea 50 klubiliiget. Alus on pandud mitmetele traditsioonidele, neist enim tähelepanu pälvinuks võib pidada igal kevadel ning sügisel aset leidvat näitustesarja, mille nimel Rainer on palju vaeva näinud. Oma lahkumist juhi kohalt põhjendab Rainer ajanappusega, mistõttu ta ei jõudnud enam piisavalt pühenduda klubi koordineerimisele. Lisaks nägi ta küllalt tugevat potentsiaali teisteski klubiliikmetes.

Ulvi andis oma kohustused edasi seoses noorpere kasvatamisele keskendumisega. Lisaks klubiliikmete haldamisele on Ulvi tegelenud ka infoedastajana ning korraldanud fotokoolituse. Palju on aega ning energiat kulunud ka muude ürituste kaaskorraldamisele.

Senine webmaster Meelis ning klubi labori eest seisev Teemo jäävad oma ülesannete juurde edasi.

Christen Puust
TTÜ Fotoklubi

Tagasi
webmaster